Europejska konferencja dla młodzieży

Od roku 1995 konferencja ta rokrocznie odbywa się w Małem Cichem na południu Polski. Celem konferencji jest wytworzenie atmosfery prawdy, miłości, scalania i radości, atmosfery, która wnosi światło i życie oraz buduje i zachęca młodzież do poświęcenia swojego życia Panu, a także obrania właściwego kierunku w jej chrześcijańskiej wędrówce.

Liczba odwiedzin 116 ,  2 Odwiedziny dzisiaj