„Bo miłość Chrystusowa przynagla nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli;

A umarł  za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych  żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. ”

2 Koryntian 5,14-15

Kościół w Sosnowcu to nie nasza nazwa, lecz nasz opis. Zbieramy się razem jako wierzący w Pana Jezusa w tym mieście i przyjmujemy jako naszych braci i siostry, wszystkich którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Jako Kościół w Sosnowcu rozpoczęliśmy spotkania w 2000 roku.

1.

Kościół jest Ciałem Pana,

Zwołaniem świętych on,

Wybrany przed stworzeniem,

Nabyty cenną krwią.

W nim Ojciec ma mieszkanie,

W jedności z nami trwa;

Pozycję i charakter

Z nieba, nie z ziemi ma.

 

1.

Kościół jest Ciałem Pana,

Zwołaniem świętych on,

Wybrany przed stworzeniem,

Nabyty cenną krwią.

W nim Ojciec ma mieszkanie,

W jedności z nami trwa;

Pozycję i charakter

Z nieba, nie z ziemi ma.

 

6.

Jedno powszechne Ciało,

Po miastach wyraz ma;

Pan miejsce zamieszkania

Mu za podłoże dał;

Tu starsi są miejscowi,

A Głową ich jest Pan.

W komunii z całym Ciałem

Miejscowy kościół trwa.

6.

Jedno powszechne Ciało,

Po miastach wyraz ma;

Pan miejsce zamieszkania

Mu za podłoże dał;

Tu starsi są miejscowi,

A Głową ich jest Pan.

W komunii z całym Ciałem

Miejscowy kościół trwa.

 

Liczba odwiedzin 475 ,  4 Odwiedziny dzisiaj