Spotkania

Spotkanie stołu pańskiego

Pan Jezus ustanowił to spotkanie 2000 lat temu (Łk 22:19-20). Podczas tego spotkania uczestniczymy w spożywaniu chleba i wina które przypominają nam o cenie jaką Pan Jezus zapłacił za wierzących aby mogli powrócić do Boga i radować się nim jako życiem i wszystkim. W tym dniu Tj. w każdą niedzielę Kościół w Sosnowcu bierze udział w Pańskim stole (Dz 20:7; 1 Kor 10:16-17) i buduje siebie przez wzajemne przemawianie (1 Kor 14:4, 26)

Spotkanie modlitewne

Spotkania modlitewne są jednymi z najważniejszych w jakich wierzący może wziąć udział. Jako kościół zbieramy się razem, aby się modlić w każdy poniedziałek o 17. (Dz 2:42; Ef 6:18-19)

Spotkanie studiowania

W każdy czwartek spotykamy się po domach by trwać w nauce apostolskiej i karmić się słowem Bożym (Dz 2:42; 17:11).

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE UCZESTNICTWA W/W SPOTKANIACH.

2 TM 3:16

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości

J 1:14

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

EF 1:7

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego

DZ 20:21

Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa.

RZ 12:5

Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.

KOL 3:4

Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale.

1 KOR 15:3-4

Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism

J 3:3

Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

JUD 3

Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym.

Liczba odwiedzin 148 ,  2 Odwiedziny dzisiaj